Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • İzale-i şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları
 • Şuf’a (Önalım) davaları
 • Müdahalenin men-i (Elatmanın Önlenmesi) davaları
 • Ecrimisil (Haksız işgal tazminatı) davaları
 • Kira davaları (Tahliye-Tespit-Uyarlama)
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Kentsel dönüşümden kaynaklanan davalar
 • İpotek, intifa, irtifak hakkının tesisi ve terkinine ilişkin davalar
 • Miras paylaşımından kaynaklanan davalar