Tazminat Hukuku

  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları
  • Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları
  • Sözleşme ihlali sebebiyle fesih ve tazminat davaları
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları
  • İdarenin işlem ve eyleminden kaynaklanan iptal ve tam yargı davaları
  • Sigorta hukukundan kaynaklanan alacak ve tazminat davaları