İş Hukuku

  • Hizmet tespiti davaları
  • İşçi-İşveren ilişkisinden kaynaklanan alacak ve tazminat (Kıdem, ihbar, fazla mesai vs.) davaları
  • İşe iade davaları
  • İş güvenliğine ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı davaları